prázdný

Nákupní košík je prázdný.

Pro dopravu zdarma nakupte ještě za 1 990 Kč.

Přejít do košíku

Ekologický program Stromy pro život

Ekologický program Stromy pro život

Uvědomujeme si, že každý balík kancelářského papíru, který nám projde rukama, byl kdysi součástí živého stromu.
Protože cítíme zodpovědnost, kterou máme k životnímu prostředí, chceme přírodě a lesům s vaší pomocí vracet to, co nám dává.

Za každých 50 prodaných balíků kancelářského papíru PAPIRIUS nebo OFFICEO vysadíme stromy.

Rok 2020 (17. rok programu)

Tento rok vysadíme dalších 20 993 stromů!

Pro výsadbu dřevin za rok 2020 v Čechách byly vybrány dvě lokality.

První lokalitou jsou lesní pozemky obce Tichonice, rozkládající se na svazích údolí řeky Sázavy. Vlivem extrémního sucha minulých let je zde větší část lesních porostů postižena gradací podkorního hmyzu. Sazenice jehličnatých stromů z projektu "Stromy pro život" budou poskytnuty jako podpora obnovy kůrovcovou kalamitou zdecimovaných ploch.
Druhou lokalitou jsou městské lesy v okolí města Milevsko. Lesní porosty jsou, stejně jako na většině území, postižené probíhající kůrovcovou kalamitou. V milevských městských lesích se dlouhodobě hospodaří při zakládání nových porostů v duchu dřevinné pestrosti, odolnosti a stability nově vznikajících porostů. Pro tento záměr město potřebuje pro svoje lesy zvýšené množství listnatých sazenic, především buku.

V rámci ekologického programu Stromy pro život® bude tedy od roku 2003 vysazeno celkem 656 049 stromů.

Ekologický program Stromy pro život

Rok 2019 (16. rok programu)

Za tento rok jsme vysadili dalších 25 839 stromů!

První lokalitou jsou příměstské pozemky Lesy Florian, v blízkosti hlavního města Prahy. Lesy se rozkládají na svazích údolí řeky Berounky, jsou silně dotčené městskou aglomerací, kdy jsou hojně využívány k rekreačním účelům obyvatel hlavního města Prahy.
Druhou lokalitou je historický pozemek rodu Šternberků, který se rozkládá v okolí zámku Jemniště, ve středních Čechách.
U obou lokalit je vlivem extrémního sucha postižena část ploch gradací podkorního hmyzu, především lýkožrouta smrkového.

Rok 2018 (15. rok programu)

Tento rok jsme vysadili dalších 29 388 stromů!
V Čechách byla pro jarní výsadbu vybrána lokalita v okolí řeky Sázavy ve středních Čechách na pozemcích Polesí Český Šternberk. Vlivem extrémního sucha minulých let je část pozemků postižena gradací podkorního hmyzu, především lýkožrouta smrkového.

Rok 2017 (14. rok programu)

V rámci 13. roku ekologického programu Stromy pro život® jsme od roku 2003 vysadili v Česku a na Slovensku již 530 268 stromů.

 • Česko
  Pro jarní výsadbu v Česku byly vybrány lokality v okolí obce Pitárné a Dívčí hrad ve Slezsku. Jedná se o pozemky zasažené masivním odumíráním smrkových porostů.
  Nově jsme sázeli listnaté stromy, zejména duby letní, které jsou odolnější a lépe se vyrovnávají s extrémy počasí v dané lokalitě.
  Na jaře 2017 jsme v ČR s vaší pomocí vysadili 29 924 těchto stromů.

 • Slovensko
  Pro jarní výsadbu na Slovensku byly vybrány pozemky v CHKO Záhorie, kde došlo v důsledku sucha k uhynutí dospělých stromů borovic.
  V průběhu jara 2017 jsme na Slovensku vysadili celkem 4 224 sazenic borovice sosny.

Rok 2016 (13. rok programu)

V roce 2016 (12. rok programu Stromy pro život) se nám podařilo vysadit celkem 34 259 stromů.

 • Česko
  Pro výsadbu dřevin byly v Česku vybrány lesní pozemky poblíž obce Mikulovice u Znojma. Plochy postupně zarostly invazním akátem, který vytvořil souvislé porosty a novou výsadbou dojde k rekonstrukci celkem 3 ha těchto lesních pozemků.

 • Slovensko
  Na Slovensku byla pro výsadbu vybrána lokalita poblíž obce Temeš v Strážovských vrších, kde došlo v důsledku sucha k uhynutí smrkových porostů na ploše 1 ha.

Rok 2015 (12. rok programu)

V rámci 11. roku programu Stromy pro život se nám podařilo vysadit celkem 36 468 stromů.

 • Česko
  Výsadba probíhala v České republice v polesí Hůrka a Vimperk, kde jsme vysadili 31 710 sazenic převážně buků a dubů. Významně jsme tak přispěli k obnově lesních porostů v těchto lokalitách.

 • Slovensko
  Další výsadba stromů směřovala na Slovensko, kde jsme v lokalitě obce Lomnica vysadili celkem 4 758 sazenic buku. Podařilo se tak zalesnit území, které vzniklo po větrné kalamitě z května 2014.

Rok 2014 (11. rok programu)

Pro jubilejní 10. rok programu Stromy pro život® jsme společně s odborným garantem programu, Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity, vybrali lokality:

 • Národní park Šumava – Modravská hora
  Vybraná lokalita Modravská hora spadá do II. zóny NP, která zahrnuje převážnou část lesních a ostatních ekosystémů s různým stupněm skladby a stavu porostů od původních, změněných až po silně poškozené a geneticky nevhodné. Cílem veškeré činnosti je udržení přírodní rovnováhy a postupné přibližování stávajících ekosystémů (cestou usměrňování a rekonstrukce) přirozeným společenstvům. Na Modravské hoře probíhá po orkánu Kyrill v roce 2008 obnova lesa na kalamitních plochách s důrazem na změnu druhové skladby ve prospěch listnatých dřevin. Vysazovaný buk by měl v budoucnu tvořit kostru postupné druhové změny. Z počátku bude využita jeho meliorační funkce, tedy pozitivní působení dopadu na půdu, následovaná stabilizační funkcí.

 • Obec Přehvozdí
  Obec Přehvozdí v současnosti hospodaří na lesních pozemcích o rozloze 70 ha. Podstatnou část těchto pozemků zabrala v roce 1960 raketová základna na obranu Prahy. Po odchodu armády byly pozemky navráceny obci. Dlouhodobým záměrem obce Přehvozdí je rekultivace pozemků a vytvoření stabilních lesních porostů. K výsadbě budou použity sazenice smrku, borovice, dubu a buku. Bylo vysazeno celkem 34 236 stromů.

Ekologický program Stromy pro život

Rok 2013 (10. rok programu)

Pro výsadby dřevin v České republice byly letos vybrány lesní pozemky obcí Křoví, Velká Bíteš, Vlkov, Březské, Níhov, Osová Bítýška a Záblatí spravované Lesním družstvem svazu obcí, s.r.o. Hlavním cílem výsadby bylo zvýšení biodiverzity s důrazem na zvýšení stability zakládaných porostů výsadbou většího podílu melioračních a zpevňovacích dřevin. V praxi to znamená „barevnější“ les, kdy jsou velké smrkové porosty doplňovány výsadbou listnatých dřevin. Pro tuto výsadbu tak byl použit dub zimní, lípa malolistá a buk lesní. Vysadili jsme celkem 44 685 stromů.

Rok 2012 (9. rok programu)

Pod záštitou Fakulty lesnické a dřevařské byly tentokrát vybrány městské lesy v Písku. V roce 2011 byla nejcennější část porostu poškozena silnou bouřkou. Vzhledem k tradičnímu hospodaření v těchto lesích a výrazné didaktické i rekreační funkci jsme se rozhodli vysadit sazenice z programu Stromy pro život® na obnovu právě těchto poškozených porostů. Nejvíce bylo vysazeno listnatých dubů, buků, lípy a olše. Bylo vysazeno celkem 46 089 stromů.

Rok 2011 (8. rok programu)

Tento rok byly vybrány tři lokality: Kašperskohorské městské lesy a Obec Velká Losenice. Sázeli jsme za pomoci našich zákazníků v okolí malé obce Vrtky u Českého Dubu. Vzsadili jsme celkem 47 151 stromů.

Rok 2010 (7. rok programu)

Výsadba proběhla na jaře 2010. Společně s našimi zákazníky se nám podařilo vysadit celkem 25 375 stromů v okolí Liberce a Posázaví. Výsadby se zúčastnili zákazníci ze všech koutů České republiky a osobně tak přispěli k obnově českých lesů.

Rok 2009 (6. rok programu)

Bezmála 22 tisíc stromů jsme vysadili v lokalitě Hvozdec, blízko Poříčí nad Sázavou. Díky této výsadbě jsme překročili dvou set tisícovou hranici celkově vysazených stromů. Výsadby se zúčastnili i naši zákazníci a dostalo se nám veliké podpory od starosty Poříčí nad Sázavou Radima Navrátila.

Rok 2008 (5. rok programu)

Tento rok proběhly dvě výsadby. V té první jsme vysadili 18 000 stromů v oblasti Poříčí nad Sázavou. Tři hektary stromů zvýší rekreační funkci lesa a v dospělosti vyrobí ročně více než deset tun kyslíku.
Při druhé výsadbě na podzim jsme v okolí Přibyslavi vysadili celkem 19 946 stromů.

Rok 2007 (4. rok programu)

Na jaře byly vybrány lokality park Průhonice a obecní lesy Rabyně. V těchto lokalitách našlo své místo 26 617 nejrůznějších lesních dřevin.
Na podzim roku 2007 byla vybrána lokalita městských lesů Hradce Králové, kde bylo vysazeno 20 939 stromů. Při obnově uvedené lokality byly do převážně borových přestárlých porostů vneseny prvky listnaté dřevinné skladby jako jsou buk lesní a dub letní.

Rok 2006 (3. rok programu)

Tento rok proběhly dvě výsadby. První v okolí obcí Vitice, Tismice, Tuchoraz, Hořovice a v Kostelci nad Černými lesy v okrese Kolín, dále Vítkovice v Podkrkonoší a na Chodově v Praze, kde bylo vysázeno 15 250 stromů.
Druhá výsadba proběhla v lokalitě příměstských lesů v Hradci Králové a Přibyslavi.

Rok 2005 (2. rok programu)

Behem tohoto roku jsme sázeli dvakrát. První výsaba proběhla v okolí obce Stříbrná Skalice a Kostelec nad Černými lesy v okrese Kolín a druhá v obcích Tismice u Českého Brodu a Přibyslav na Českomoravské vrchovině.

Rok 2004 (1. rok programu)

První výsadba tohoto roku proběhla v okolí obce Olešná na Písecku, kde bylo vysázeno 10 000 stromů.
Druhá výsadba se uskutečnila v okolí obce Horní Ředice na Pardubicku, Nové Strašecí u Rakovníka a v Roudné v Jižních Čechách, kde bylo vysázeno na 17 000 stromů.

 

Kancelářské potřeby na úvodní stránku
nakoupit papír v programu Stromy pro život Kancelářský papír v programu Stromy pro život