prázdný

Nákupní košík je prázdný.

Pro dopravu zdarma nakupte ještě za 1 990 Kč.

Přejít do košíku

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

ochrana-osobnich-udaju

OFFICEO s.r.o., provozovatel internetového obchodu OFFICEO.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

V těchto Zásadách je vysvětleno, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme, používáme a poskytujeme vaše osobní údaje (přičemž osobními údaji se myslí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby).

Ve společnosti OFFICEO se v souvislosti s osobními údaji řídíme těmito základními principy:

 • Pečlivě zvažujeme, jaké osobní údaje od vás požadujeme a jaké osobní údaje o vás zpracováváme.
 • Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou máme důvod je uchovávat.
 • Snažíme se vám vše co nejvíce zjednodušit kontrolu nad osobními údaji, které zpracováváme.
 • Pokud jde o způsob, jakým shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje, usilujeme o maximální transparentnost.

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme

Ke splnění požadavků uživatelů webových stránek můžete být požádáni o poskytnutí některých nebo všech informací uvedených níže:

 • Jméno, příjmení, titul
 • E-mailová adresa
 • Fakturační a dodací adresa
 • IČ, DIČ
 • Telefonní číslo
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o zakoupeném zboží
 • Informace o použití internetových stránek (cookies, IP adresa)

Kdy společnost OFFICEO tyto údaje shromažďuje

Společnost OFFICEO shromažďuje osobní údaje, které nám poskytnete při registraci nebo zadání objednávky. Informace dále získáváme např. tehdy, když dobrovolně vyplníte dotazník zákazníka, poskytnete nám zpětnou vazbu a zúčastníte se soutěže. Informace o používání webových stránek jsou získávány prostřednictvím souborů cookie.

Když se přihlásíte k odběru newsletteru, bude společnost OFFICEO vaši e-mailovou adresu a případně vaše jméno používat pro zasílání obchodních sdělení do té doby, než se z odběru newsletteru odhlásíte. Zrušení registrace je možné provést kdykoli.

Jak používáme vaše osobní údaje

Informace o vás shromažďujeme a zpracováváme výhradně pro uvedený účel (uvedené účely):

 • pro identifikaci zákazníka
 • pro vyřízení Vaší objednávky
 • při platebním procesu
 • pro informování o naší nabídce zboží a služeb a o marketingových akcích
 • pro zlepšení kvality našich služeb
 • pro sledování trendů chování našich zákazníků
 • pro vylepšení designu našich e-shopů
 • pro plnění zákonných daňových či jiných povinností
 • pro případné vymáhání pohledávek za zákazníkem

Všechny osobní údaje budou považovány za důvěrné. Osobní údaje, které o vás shromáždíme, budou zpracovávány, používány a uchovávány za účelem zpracování a provádění vašich objednávek, včetně kontroly finanční situace, personalizace webové stránky a marketingových činností.

Příjemci osobních údajů

 • přepravní společnosti za účelem doručení objednaného zboží
 • společnost Shopsys s.r.o., DIČ CZ27790487, jakožto poskytovatele elektronického obchodu
 • společnost DiffSolution s.r.o., DIČ CZ24791288, pro poskytování e-mailingového marketingu
 • společnost Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681, pokud používáte online chat na našem e-shopu, za účelem identifikace uživatele
 • služba Google Analytics společnosti Google, pro analýzu chování zákazníků na našich eshopech

Předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků

Naše společnost OFFICEO je součástí skupiny podniků ve smyslu čl. 4 odst. 19 GDPR, do které patří následující společnosti:

 • OFFICEO s.r.o., IČO: 649 42 503, se sídlem Hostivice, Floriánova 2461, PSČ 253 01, Česká republika;
 • PBS Beteiligungs GmbH, reg. č. 406410m, se sídlem 4600 Wels, Vogelweiderstraße 37, Rakouská republika.

V rámci skupiny podniků tvořené výše uvedenými společnostmi tak může docházet k předávání osobních údajů, a to z důvodu zajištění vnitřních administrativních účelů, kterými jsou zejména:

 1. evidence zákazníků ve vnitřním ERP systému za účelem správy každodenních obchodních činností (např. vedení účetnictví, zásobování, řízení rizik, zajištění dodávek);
 2. zajištění a realizace fakturačního procesu;
 3. komplexní správa zákaznické karty v rámci systému CRM;
 4. zajištění řádné komunikace se zákazníky s ohledem na poskytované služby;
 5. zajištění jednotného zpracování a zabezpečení zákaznických údajů;
 6. vytváření interních reportů.

Zpracování vašich osobních údajů za výše uvedenými účely je nezbytné pro řádné poskytování služeb naší společností a ochrany našich oprávněných zájmů (účely přímého marketingu, interní reporty, ochrana majetku společnosti apod.).

Vaše osobní údaje v případě jejich předání v rámci skupiny podniků nebudou zpracovávány či uchovávány mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor.

V současné době nedochází k předávání osobních údajů, které jste nám poskytli, jiným společnostem v rámci skupiny podniků.

V případě, že nám udělíte souhlas se zpracováváním svých osobních údajů k marketingovým účelům, udělujete tento souhlas rovněž i výše uvedeným společnostem v rámci skupiny podniků.

Práva subjektu údajů

Máte právo:

 • na přístup k osobním údajům
 • na opravu nepřesných osobních údajů
 • na výmaz osobních údajů
 • na omezení zpracování osobních údajů
 • vznést námitku vůči zpracovávání
 • získat osobní údaje, které jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu

Hodlá-li si subjekt údajů stěžovat na společnost OFFICEO ohledně toho, jak byly jeho osobní údaje zpracovávány, nebo hodlá-li se odvolat proti jakémukoli rozhodnutí, může se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese DPO@officeo.cz, nebo podat stížnost u příslušného orgánu dohledu, v tomto případě Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

Uchovávání osobních údajů

Usilujeme se vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelů uvedených v těchto Zásadách nebo ne déle, než je stanoveno právním řádem.

Jiné webové stránky

Tyto Zásady jsou platné pouze pro tyto webové stránky. Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné stránky. Upozorňujeme proto, že společnost OFFICEO neodpovídá a nepřijímá odpovědnost za obsah externích webových stránek, i když na ně na našich webových stránkách odkazujeme.

Soubory cookie

Co jsou soubory cookie

Cookie je tvořen základním textovým souborem obsahujícím anonymní informace zahrnující jedinečný identifikátor uživatele a název internetové stránky. Více informací naleznete v odkazu Zásady používání souborů cookie.

 

Kancelářské potřeby na úvodní stránku