prázdný

Nákupní košík je prázdný.

Pro dopravu zdarma nakupte ještě za 1 990 Kč.

Přejít do košíku

Ochranné pomůcky a dezinfekce pro školy

Výběr kancelářského papíru

Jak zvládnout výuku v době pandemie, aniž by zbytečně trpěl váš školní rozpočet, a přitom bylo zajištěno bezpečí žáků i pedagogů? Na následujících řádcích vám doporučíme, jaké vybavení by nemělo chybět ve škole, aby byla dodržena všechna pravidla hygieny zamezující šíření nemocí. Investice do vybavení se vyplatí: žáci se díky nově nastaveným pravidlům naučí dlouhodobě pečovat o své zdraví, což v budoucnu pomůže také v období chřipkových či jiných epidemií, které by mohly ohrozit chod školy.

MŠMT vydalo před začátkem školního roku 2020 soubor doporučení a pravidel, která by se měla ve školách dodržovat. Tato pravidla se týkají například mytí a dezinfekce rukou, úklidu společných prostor, zákazu vstupu do budovy pro nemocné osoby, karantény či případného přechodu na distanční výuku. Doporučení a pravidla se mohou v průběhu roku měnit, proto nezapomeňte vždy zkontrolovat aktuální verzi nařízení.

Co MŠMT doporučuje zavést?

Ráno po příchodu do školy by si měli všichni žáci, učitelé i jiní zaměstnanci důkladně umýt ruce. Doporučuje se 20-30 vteřin umývat ruce teplou vodou a mýdlem. Druhou variantou je použití dezinfekčního gelu.

Co je třeba provést:

 • Zajistěte, aby na všech toaletách a v umývárnách byl vždy dostatek mýdla, ideálně v bezdotykovém dávkovači, který zajistí bezpečnou distribuci.
 • U všech vstupů do školy umístěte bezdotykové dávkovače dezinfekčního gelu. Gel by měl být k dispozici také u vstupu do školní jídelny, v jednotlivých třídách, v kabinetech i ve sborovně.
 • Vyberte odpovědného pracovníka, který během dne bude pravidelně kontrolovat, že všechny dávkovače mají dostatek mýdla a gelu, případně vždy zajistí jejich doplnění.

Vhodné produkty:

Po umytí rukou je třeba mít možnost si ruce bezpečně osušit – nejlépe za pomoci ručníků na jedno použití, případně za pomoci osoušeče rukou. V mateřské škole lze používat také textilní ručníky.

Výběr kancelářského papíru

Co je třeba provést:

 • Nechte na všechny toalety nainstalovat dávkovače na jednorázové papírové utěrky.
 • Zajistěte pravidelné doplňování papírových utěrek několikrát během dne.
 • Pokud používáte textilní ručníky, sáhněte po menších ručnících, které budou využívány vždy jen na jedno použití. V takovém případě připravte zásobník na čisté ručníky a koš na ty špinavé. Ručníky by poté měly být vyprány na vysokou teplotu.

Vhodné produkty:

Denně je třeba provádět velmi důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové i jiní zaměstnanci školy pohybují. Je třeba pravidelně dezinfikovat také předměty a pomůcky, které používá větší počet lidí.

Co je třeba provést:

 • Zrevidujte úklidové kapacity školy a naplánujte, v jakých časech bude důkladný úklid prováděn, aby nebyl narušen chod školy.
 • Zajistěte dostatek dezinfekčních a úklidových prostředků. Základem jsou dezinfekční prostředky na povrchy (např. Savo na podlahy), na menší předměty můžete využít dezinfekční ubrousky nebo dezinfekce ve spreji.
 • Dezinfekci ve spreji nebo dezinfekční ubrousky umístěte také na místa, kde dochází k předávání předmětů (kabinety, knihovny, sborovny, sklady). Tak bude moct každý pedagog před převzetím předmětu jeho povrch otřít. Vhodné je jejich umístění na každý učitelský stůl ve třídě.

Vhodné produkty:

Škola by měla opakovaně upozorňovat na jednotlivá pravidla a všechny dostatečně informovat.

Výběr kancelářského papíru

Co je třeba provést:

 • Posílejte všechna oznámení rodičům a zaměstnancům školy elektronickou cestou (např. e-mailem).
 • Vyvěste po celé škole cedulky, které budou vždy na daném místě vysvětlovat správný postup, ať už při dezinfekci rukou, povrchů nebo předmětů. Za pomoci laminátoru si můžete kdykoli během dne vytisknout vlastní pokyny a zalaminováním je proměnit v trvalou a odolnou ceduli, která odolá vodě v koupelnách i nepřízni počasí před vchodem do školy. Druhou možností jsou nástěnné systémy, které si nainstalujete na stěnu a poté v nich můžete snadno vyměňovat cedulky umístěné uvnitř.

Vhodné produkty:

Je třeba, aby se v jídelnách potkávalo co nejméně skupin žáků. Zároveň je nutné dodržovat pravidla hygieny a úklidu.

Co je třeba provést:

 • Naplánujte, v jaké časy budou jednotlivé třídy a pedagogové chodit do jídelen. Rozvrh vyvěste nejen v jídelně, ale také ve třídách a sborovnách.
 • Zajistěte, aby se netvořily dlouhé fronty u vchodu do jídelny. Můžete také jmenovat odpovědného pracovníka, který bude upozorňovat na bezpečné rozestupy, případně na nutnost nošení roušky.
 • Ke vstupu do jídelny umístěte bezdotykový stojan s dezinfekčním gelem nebo u umyvadel vyvěste upozornění, aby si příchozí důkladně umyli ruce.
 • Výdejová okénka vybavte ochrannými plexiskly, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky a kuchaři.

Vhodné produkty:

Pokud se u žáka objeví známky akutního onemocnění, je třeba jej umístit do izolace až do odchodu ze školy/převzetí zákonným zástupcem. Zaměstnanec s akutními příznaky by měl ihned opustit školu s použitím roušky a za dodržování pravidel chování při podezření na nákazu tímto virem.

Co je třeba provést:

 • Vyberte ve škole jednu místnost, kterou budete nově označovat jako „zdravotní“. Měla by být vybavena teplou i studenou tekoucí vodou, mýdlem, dezinfekcí, papírovými ručníky a základní zdravotní výbavou včetně teploměrů.
 • Pořiďte dostatek jednorázových roušek pro případ, že některý ze žáků nebo zaměstnanců nebude mít roušku u sebe.

Vhodné produkty:

Pokud krajská hygienická stanice nebo ministerstvo zdravotnictví takto rozhodne, škola nebo určená skupina (např. třída) přejde na vzdělávání výhradně distančním způsobem.

Výběr kancelářského papíru

Co je třeba provést:

 • Zrevidujte vybavení školy a zjistěte, zda všichni učitelé mají k dispozici techniku pro distanční výuku (počítače, mikrofony, sluchátka, software).
 • Zvolte systém, jakým způsobem bude distanční výuka probíhat. V rámci příprav je důležité zvolit vhodný program pro přenos videa a zvuku a také běžný kancelářský software pro tvorbu dokumentů nebo prezentací (např. Microsoft Office). Je poté nutné vybrané softwary mít dopředu nainstalované na všech počítačích. Připraveni by měli být také rodiče a jejich děti, proto je třeba je o systému dopředu informovat.

Vhodné produkty:

Všechny produkty pro bezpečný návrat do školy najdete na tomto odkazu, a to s dodáním do druhého dne.