prázdný

Nákupní košík je prázdný.

Pro dopravu zdarma nakupte ještě za 1 990 Kč.

Přejít do košíku

Ochrana sluchu - normy a legislativa

Ochrana sluchu v pracovním vztahu je upravována legislativními požadavky a normami. Získejte přehled, jak chránit zdraví svých zaměstnanců.

 

EN 458 Chrániče sluchu - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu

Tato evropská norma poskytuje doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu chráničů sluchu.Chrániče sluchu se řadí mezi osobní ochranné prostředky (OOP), které v důsledku svých útlumových vlastností snižují nepříznivé účinky hluku na sluch a zabraňují tak poškození sluchu. Tento dokument byl připraven proto, aby poskytl návod všem osobám, které dodávají, nakupují nebo používají chrániče sluchu. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout návod ke správnému výběru, použití, ošetřování a údržbě chráničů sluchu..
Aby ochrana poskytovaná chrániči sluchu byla efektivně využita, měly by být chrániče sluchu nošeny po celou dobu, po kterou je uživatel v prostředí s potenciálně nebezpečným hlukem. Při výběru chráničů sluchu je proto důležité zvažovat faktory, které mohou ovlivnit komfort a přijatelnost.

 

EN 352-1 Chrániče sluchu - Mušlové chrániče sluchu

Tato část normy EN 352 se týká mušlových chráničů sluchu a stanovuje požadavky na konstrukci, design a charakteristiky, metody zkoušek, požadavky na označování a na informace pro uživatele. V požadavcích je třeba brát v úvahu ergonomická hlediska při vzájemném působení uživatele, prostředku a předpokládaného pracovního prostředí, ve kterém je prostředek používán.
Tato část vyžaduje, aby byly dostupné informace týkající se útlumových charakteristik mušlových chráničů sluchu měřených podle EN 24869-1.
Norma EN 352-1 se netýká mušlových chráničů sluchu připevněných na přilbu nebo chráničů, které tvoří část přílby.

 

EN 352-2 Chrániče sluchu - Mušlové chrániče sluchu

Tato část normy EN 352 se týká zátkových chráničů sluchu a stanovuje požadavky na konstrukci, design a charakteristiky, požadavky na označování a na informace pro uživatele. V požadavcích je třeba brát v úvahu ergonomická hlediska při vzájemném působení uživatele, prostředku a předpokládaného pracovního prostředí, ve kterém je prostředek používán.
Tato část vyžaduje, aby byly dostupné informace týkající se útlumových charakteristik mušlových chráničů sluchu měřených podle EN 24869-1.

 

EN 352-3 Chrániče sluchu - Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu

Tato část normy se týká mušlových chráničů sluchu připevněných na přilbu vyhovující požadavkům EN 397 a stanovuje požadavky na konstrukci, design a charakteristiky, požadavky na označování a na informace pro uživatele. V požadavcích je třeba brát v úvahu ergonomická hlediska při vzájemném působení uživatele, prostředku a předpokládaného pracovního prostředí, ve kterém je prostředek používán.

Zejména specifikuje útlum mušlových chráničů sluchu připevněných na přilbu, který se měří podle EN 24869-1.

Protože stejné typy mušlových chráničů sluchu navržených k připevnění k průmyslovým ochranným přilbám se hodí k řadě typů přileb a velikostí, tato část normy rozšiřuje řadu fyzikálních a akustických požadavků pro mušlové chrániče sluchu určených k předepsanému typu (typům) nebo velikosti (velikostí) přileb.

 

OOPP - osobní ochranné pracovní pomůcky na hlavní stránku OOPP
nakoupit ochranu sluchu