prázdný

Nákupní košík je prázdný.

Pro dopravu zdarma nakupte ještě za 1 990 Kč.

Přejít do košíku

Ochrana hlavy - normy a legislativa

Ochrana hlavy v pracovním vztahu je upravována legislativními požadavky a normami. Získejte přehled, jak chránit zdraví svých zaměstnanců.

 

EN 397 Ochranné přilby pro průmysl

Tato evropská norma stanoví fyzikální požadavky a požadavky na provedení, zkušební metody a požadavky na značení pro průmyslové ochranné přilby. Povinné požadavky se uplatňují na přilby pro obecné použití v průmyslu. Nepovinné požadavky na provedení jsou zařazeny pro uplatnění pouze tam, kde je výrobce přilby výslovně deklaruje. Průmyslové ochranné přilby jsou určeny zejména pro poskytování ochrany uživatele proti padajícím předmětům a následnému zranění mozku a fraktuře lebky.

 

EN 50365 Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí

Tato norma platí pro elektricky izolující přilby používané pro práce pod napětím nebo v blízkosti živých částí instalací s napětím nepřevyšujícím AC 1 000 V a DC 1 500 V.
Tyto přilby, jsou-li používány společně s ostatními elektricky izolujícími ochrannými zařízeními, zamezují průchodu nebezpečného proudu osobám přes jejich hlavu.

 

EN 12492 Přilby pro horolezce

Tato evropská norma stanoví bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro přilby používané při horolezectví.Ochrana poskytovaná přilbou závisí na okolnostech souvisejících s úrazem a nošení přilby nemusí vždy zabránit smrti nebo dlouhodobé invaliditě.

Část nárazové energie je tlumena přilbou, čímž se zmenší energie nárazu, jemuž je hlava vystavena. Konstrukce přilby může být touto pohlcenou energií poškozena a proto každá přilba, která byla vystavena takovému nárazu, musí být vyměněna, i když není patrné žádné poškození.

Horolezecké přilby jsou vybaveny upevňovacím systémem pro udržení přilby na hlavě. To ale může zapříčinit, že přilba zůstane zachycena a to může představovat riziko škrcení.

 

EN 812 Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou

Tato evropská norma stanoví fyzikální a technické požadavky, zkušební metody a požadavky na značení pro průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou.

Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou jsou určeny pro ochranu uživatele před účinky nárazů hlavou do tvrdých, nepohyblivých předmětů, které mohou způsobit tržné rány nebo jiná povrchová zranění. Nejsou určeny pro ochranu před účinky padajících nebo vržených předmětů, pohybujících se nebo zavěšených břemen.

POZNÁMKA Průmyslová přilba chránící při nárazu hlavou by neměla být zaměňována za průmyslovou ochrannou přilbu podle EN 397.

 

OOPP - osobní ochranné pracovní pomůcky na hlavní stránku OOPP
nakoupit přilby, ochranné čepice či jinou ochranu hlavy